שם המספר

אתר ללימודי לשון שם המספר
המבחן לדוגמה מכיל שאלות ממגוון נושאים שונים המופיעים בבחינת הבגרות

שם המספר

בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה.
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
בחר בצורה הנכונה של שם המספר
 
רוצה ללמוד עוד?
בקרוב- חבילת ליווי אישית ע"י מורה ללשון מנוסה ומוסמכת