המבחן לדוגמה מכיל שאלות ממגוון נושאים שונים המופיעים בבחינת הבגרות
1.
יש צורך ליצור שפה מלאכותית כדי למלא את תפקיד שפת התקשורת הבין-לאומית.
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
לוואי
מושא
תיאור
2.
דיוקנו של חיים נחמן ביאליק  הבליט (הִבְלִיט) את חשיבותו ואת מרכזיותו של המשורר.
מה משמעות הבניין של הפועל המודגש במשפט ?
גרימת פעולה
שינוי מצב
פועל פעיל ( ללא כל משמעות מיוחדת )
3.
חלק מהמתאמנים נוהגים ללכת בשבילי הליכה בשעות הפנאי , לעומת זאת אחרים מעדיפים להתאמן בחדר הכושר.
מהו סוגו התחבירי של המשפט ?
מאוחה
מורכב
פשוט
4.
ישראלים רבים פתוחים לנסות סוגי ספורט חדשים, למרות זאת ענף היוגה לא הצליח בארץ.
מהו הקשר הלוגי במשפט זה ?
ויתור
ניגוד
סיבה ותוצאה
5.
הדבר מקשה (מַקְשֶׁה) על החוקרים להערך למחקר.
מהו השורש של הפועל המודגש במשפט ?
מ.ק.ש
ק.ש.י/ה
ק.ו.ש  / ק.י.ש
6.
עד לפני שנים ספורות היו נזקיו ההרסניים של עישון הסיגריות בגדר השערות בלתי מבוססות.
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
נשוא
אוגד
נושא
7.
המהפכה השנייה, מהפכת הדפוס,אירעה מאות שנים לפני הקמת מחלקות תקשורת.
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
לוואי
מושא
תמורה
8.
אין כל _____(ס-כ-י/ה) מעשי להאבק בהתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות.
מהו השם המתאים ביותר לשיבוץ במשפט שלפנייך ?
סיכון
סכנה
סיכוי
9.
ההיסטוריונים ______(ע-נ-י-נ) בהיבט הרב - ממדי של העבר.
מהו הפועל המתאים ביותר לשיבוץ במשפט שלפנייך ?
מעוניינים
מעניינים
מתעניינים
10.
אני ______(ע-ו-ד) את הצופים לשאול שאלות אחרי הצפייה.
מהו הפועל המתאים ביותר לשיבוץ במשפט שלפנייך ?
מתעודד
מעודד
מעיד