המבחן לדוגמה מכיל שאלות ממגוון נושאים שונים המופיעים בבחינת הבגרות
1.
ביל קלינטון הֵבִין את הסכנה .
מהו השורש של הפועל המודגש במשפט ?
ב.י.נ / ב.ו.נ
ה.ב.נ
ב.נ.נ
2.
איני מֵקֵל ראש בחשיבות האינטרנט בימינו .
מהו השורש של הפועל המודגש במשפט ?
ק.י.ל / ק.ו.ל
מ.ק.ל
ק.ל.ל
3.
המהפכה השנייה, מהפכת הדפוס,אירעה מאות שנים לפני שקמו חוקרי תקשורת ומחלקות לתקשורת.
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
נושא
נושא כולל
מושא
4.
המחקר שנעשה בתחום זה מתמקד רובו ככולו בפוטניציאל החיובי של מהפכת האינטרנט, ומתעלם מנזקים אפשריים ומסכנות מאיימות שצופנת בחובה מהפכה זו.
מהו סוגו התחבירי של המשפט ?
משפט מאוחה
משפט מאוחה בעל איברים מורכבים
משפט מורכב בעל פסוקית מאוחה
5.
גורמים אינטרסנטיים, בעיקר תעשיית הטבק ומוצריו,ידעו לבלום מחקרים שהזיקו לאינטרסים שלהם.
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
נושא
תמורה
נשוא
6.
יש תְּחוּשָׁה שהישראלים משקיעים הרבה משעות הפנאי שלהם בפעילות גופנית .
מהי דרך התצורה של המילה המודגשת במשפט ?
בסיס+צורן סופי
שורש+משקל
הלחם בסיסים
7.
מעניין לציין שפעילויות ספורט כמו התעמלות ויוגה אינן פופולריות כל כך בקרב המרואיינים .
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
נושא
נשוא
מושא
8.
השאלות בסקר זה היו כלליות יותר .
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
אוגד
נשוא
נושא
9.
התקשורת כיום מְמֻחְשֶׁבֶת ברובה.
מהו שם העצם ממנו נוצר השורש התנייני הנתון ?
מַחְשֵׁב  
מִחְשׁוּב  
חִשּׁוּב  
10.
מַהְפֵּכָה, מְלוּכָה,  מִשְׁטָר
מהו השם שבו המ"ם היא שורשית ?
מַהְפֵּכָה
מִשְׁטָר
מְלוּכָה