המבחן לדוגמה מכיל שאלות ממגוון נושאים שונים המופיעים בבחינת הבגרות
1.
 רשתות החשמל מבטיחות לנו מבצעים אטרקטיביים, אבל חלקן מקפיצות מחירים רק כדי למכור אחר כך את המוצרים בהנחה גדולה.
מהו סוגו התחבירי של המשפט ?
מורכב
מאוחה (איחוי/מחובר)
פשוט
2.
השְמִירָה ביישוב מופקדת בידי צה"ל. 
לאיזה בניין שייך שם הפעולה המודגש במשפט שלפנייך ?
פעל (קל)
פיעל
פועל
3.
למביט מן הצד נראה שהישראלי גילה את תרבות הגוף ואת התרומה החשובה שיש לפעילות גופנית לטיפוח הבריאות הגופנית והנפשית.
מהו הצירוף המודגש במשפט ?
צירוף סמיכות ושם תואר
שרשרת סמיכויות
צירוף סמיכות
4.
המַשְׁקִיעִים בוחנים לעומק את שוק הנדל"ן .
מהו חלק הדיבר של צורת הבינוני המודגשת במשפט ?
שם תואר
שם עצם
פועל בהווה
5.
חזון השפה העברית הִשְׁתַּקֵּף במה שנכתב על כריכת המחברת.
מהו הבניין של הפועל המודגש במשפט ?
הפעיל
התפעל
פיעל
6.
נִבְדֹּק הגדרה זו באמצעות "תרגיל חשיבה".
מהו הגוף של הפועל המודגש במשפט ?
גוף שלישי-נסתרים
גוף שני-נוכחים
גוף ראשון -מדברים
7.
המומחים הציעו כי הנוהגים ברכב ממונע יעברו לרכב ננסי.
מהו המשפט בו תחומה הפסוקית נכונה ?
המומחים הציעו כי הנוהגים ברכב ממונע יעברו לרכב ננסי.
המומחים הציעו כי הנוהגים ברכב ממונע יעברו לרכב ננסי.
המומחים הציעו כי הנוהגים ברכב ממונע יעברו לרכב ננסי.
8.
מכשיר המַדְחָן משמש כיום אמצעי תשלום עבור חניה בכחול-לבן.
מהי דרך התצורה של המילה המודגשת במשפט ?
בסיס+צורן סופי
הלחם בסיסים
שורש+משקל
9.
בטרם הפרישה נחשב מייקל ג'ורדון לכדורסלן הטוב ביותר בליגה האיכותית ביותר בעולם.
מהו התפקיד התחבירי של המילה המודגשת בקו במשפט ?
משלים שם (לוואי)
משלים פועל
נושא