ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מספר מונה
ניקוד אותיות השימוש בשם המספר
מספר סודר
מספר סתמי