ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר (א)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מספר מונה
מספר סודר