ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר (אפשרות ב')

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
המספר המונה
המספר הסודר
המספר הסתמי
המספר החלקי
ניקוד אותיות השימוש בשם המספר