ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
השם- שם עצם, שם תואר ושם פעולה
הפועל- פועל, שם פועל ותואר הפועל
צורת הבינוני
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
חלקי המשפט
נושא
נשוא (פועלי)
נשוא (שמני)
נשוא מורחב
נשוא מודאלי
אוגד- היה
אוגד- הוא ונטיותיו
אוגד- אין
לוואי
מושא
תיאור
משפטי יש/ אין
תרגול לבגרות- משפטי יש/ אין
משפטים בעלי מבנה מיוחד
משפט פשוט בעל נושא סתמי
סוגי משפטים
משפט מאוחה
משפט מורכב
קפ"ה
תרגול לבגרות-קריאה,פנייה והסגר
תפקיד תחבירי של פסוקיות
פסוקית לוואי
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית מצומצמת
פסוקית מצומצמת תיאור
פסוקית מצומצמת מושא
פסוקית מצומצמת נושא
פסוקית מצומצמת נשוא
פסוקית מצומצמת לוואי
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שיעבוד
מילות יחס מוצרכות
דו משמעות תחבירית
דו משמעות תחבירית
דרכי מסירת דיבור
דיבור ישיר
דיבור עקיף
הסגר