ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר (אפשרות ב')

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי המשפט
נושא
נשוא (פועלי)
נשוא (שמני)
נשוא מורחב
נשוא מודאלי
אוגד- היה
אוגד- הפך ל, נעשה ל
אוגד- הוא ונטיותיו
אוגד- אין
לוואי
תמורה
מושא
תיאור
מבוא לתחביר
הפועל
חלקי דיבר - קבוצת השם
צורת הבינוני
מיליות
סמיכות
שם ותוארו
משפטי יש/ אין
משפטי יש
משפטי אין
משפטים בעלי מבנה מיוחד
משפט פשוט בעל חלק כולל
משפט פשוט בעל נושא סתמי
משפט פשוט בעל חלק ייחוד
סוגי משפטים
משפט פשוט
משפט מאוחה
משפט מורכב
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
קפ"ה
קריאה
פנייה
הסגר
סדר המילים במשפט
גם
רק
תפקיד תחבירי של פסוקיות
פסוקית נושא
פסוקית לוואי
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית נשוא
פסוקית מצומצמת
פסוקית מצומצמת תיאור
פסוקית מצומצמת מושא
פסוקית מצומצמת נושא
פסוקית מצומצמת לוואי
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שיעבוד
מילות יחס
מילות יחס מוצרכות
קשרים לוגיים-זיהוי והמרה
סיבה ותוצאה
תכלית
ניגוד
זמן
מקום
הוספה
ויתור
השוואה
דו משמעות תחבירית
דו משמעות תחבירית
דרכי מסירת דיבור
דיבור ישיר
הסגר