ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שם המספר
המספר המונה
המספר הסודר
המספר הסתמי
אותיות השימוש בשם המספר
שם המספר- תרגול לבגרות
מילות היחס
מילות היחס