ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר (אפשרות א)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
המספר המונה
המספר הסודר
המספר הסתמי
אותיות השימוש בשם המספר