ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תצורת השם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שורש ומשקל - שורשים בשמות
שורשים בשמות- גזרת השלמים
שורשים בשמות- גזרת השלמים-4 אותיות שורש
שורשים בשמות- גזרת חפ"נ
שורשים בשמות- גזרת חפ"יצ
תרגול לבגרות-שלמים וחסרים
שורשים בשמות- גזרת נפ"יו
שורשים בשמות- גזרת נל"א
שורשים בשמות- גזרת נל"י/ה
שורשים בשמות- גזרת עו"י
תרגול לבגרות-שלמים,חסרים ונחים
שורשים בשמות- גזרת ע"ע (הכפולים)
שורש ומשקל-גזרת הגרוניות
תרגול לבגרות-כלל הגזרות
גזירה מסורגת
שורש ומשקל
גזירה קווית
בסיס +צורן סופי
הלחם בסיסים
נוטריקון
שאילה מלעז
שאילה מלעז
משמעויות וצורנים
צורן נטייה
צורן גזירה