ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תצורת השם (אפשרות א)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
גזירה מסורגת
שורש ומשקל
שורש ומשקל - שורשים בשמות
שורשים בשמות- גזרת השלמים
שורשים בשמות- גזרת המרובעים
שורשים בשמות- גזרת חפ"נ
שורשים בשמות- גזרת חפ"יצ
שורשים בשמות- גזרת נפ"יו
שורשים בשמות- גזרת נל"י/ה
שורשים בשמות- גזרת נל"א
שורשים בשמות- גזרת עו"י
גזירה קווית
בסיס +צורן סופי
הלחם בסיסים
נוטריקון
שאילה מלעז
שאילה מלעז
משמעויות וצורנים
צורן נטייה
צורן גזירה