ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
מיליות
שימושי הבינוני
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
תורת ההגה
שווא נח ושווא נע
דגש קל
שוואים ודגשים-תרגול לבגרות
גזרת השלמים
בניין הפעיל
בניין הופעל
בניין פעל (קל)
בניין נפעל
בניין פיעל
בניין פועל
בניין התפעל
תופעות בהתפעל
שורשים מרובעים
גזרת השלמים-תרגול לבגרות
דיוקי הגייה- גזרת השלמים
מבוא לפועל
הזמנים בעברית
הגופים בעברית
חסרים
גזרת חפ"נ
גזרת חפי"צ
תרגול לבגרות-שלמים, חפ"נ וחפי"צ
דיוקי הגייה- חפ"נ וחפי"צ
גזרות הנחים
גזרת נפ"א
גזרת נפי"ו
גזרת נלי/ה
גזרת נל"א
גזרת עו"י
תרגול לבגרות-שלמים,חסרים ונחים
דיוקי הגייה- גזרות הנחים
גזרות נוספות
הגרוניות
מורכבים
שורשים תניינים
כפולים- ע"ע
שורשים גזורי שם
תרגול לבגרות-כלל הגזרות
דיוקי הגייה-גזרות נוספות
המרות
המרות פעיל-סביל