ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
מיליות
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
תורת ההגה
שווא נח ושווא נע
דגש קל
שוואים ודגשים-תרגול לבגרות
גזרת השלמים
בניין נפעל
בניין פיעל
בניין פועל
בניין התפעל
תופעות בהתפעל
גזרת השלמים-תרגול לבגרות
חסרים
גזרת חפ"נ
תרגול לבגרות-שלמים, חפ"נ, חפי"צ
גזרות הנחים
גזרת נלי/ה
גזרת נל"א
תרגול לבגרות-שלמים,חסרים ונחים
גזרות נוספות
השורשים הגרוניים
תרגול לבגרות-כלל הגזרות