ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל (אפשרות א')

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
תורת ההגה
שווא נח ושווא נע
דגש קל
דגש חזק
שבעת הבניינים
בניין הפעיל
הגופים בעברית
בניין הופעל
בניין פעל (קל)
בניין נפעל
בניין פיעל
בניין פועל
חסרים
גזרת חפ"נ
גזרת חפי"צ
גזרות הנחים
גזרת נפ"א
גזרת נפי"ו
גזרת נלי/ה
גזרת נל"א
גזרת עו"י
שורשים בעלי עיצורים גרוניים
השורשים הגרוניים
כפולים
הכפולים
גזרת ע"ע (הכפולים)
שורשים תניינים
שורשים תניינים
שורשים גזורי שם
שורשים גזורי שם
המרות
המרות פעיל-סביל