ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר (ב')

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מספר מונה
מספר סודר
מספר סתמי