ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : שם המספר ומילות היחס

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מילות היחס
מילות היחס
שם המספר
מספר מונה
מספר סודר
מספר סתמי