ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פרק ה'- תקינות, תורת ההגה

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
תקינות תחבירית ומורפולוגית
התאם נושא נשוא
התאם נושא אוגד
התאם בין שם העצם לשם התואר
שימוש תקין בצירופי סמיכות
שימוש תקין בהצרכה
שימוש תקין במילות קישור
תורת ההגה
מפיק בה"א
דגש קל
דגש חזק משלים
דגש חזק תבניתי
שווא נח
שווא נע
ה"א היידוע