ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פרק ד'-תחביר ושחבור

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
משפט פשוט-פועלי
נושא
נשוא
משלימי הפועל -תיאור
משלימי הפועל-מושא
משלימי השם-לוואי
הסגר
משלימי השם- תמורה
משפט פשוט-שמני
נשוא-שם עצם
נשוא שם תואר
נשוא צירוף יחס
אוגד - אין (שלילת משפט שמני)
אוגד- היה ונטיותיו (משפט שמני בעבר ובעתיד)
אוגד- כינוי גוף שלישי
משפט פשוט- משפטי יש/אין
יש / אין
משפט מחובר (מאוחה/איחוי)
משפט מאוחה
משפט מורכב
משפט מורכב