ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פרק ג'- שם המספר, מילות היחס

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מספר מונה
מספר מונה
מספר סתמי
מספר סתמי
מספר סודר
מספר סודר
מילות היחס
מילות היחס