ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פרק ב'-שם העצם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
דרכי גזירה
גזירה מסורגת שורש ומשקל
גזירה קווית- בסיס וצורן סופי
גזירה קווית- בסיס ובסיס (הלחם בסיסים)
מילים שאולות מלועזית
צורנים
צורן גזירה
צורות נסמך