ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פרק א'-הפועל

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
גזרת השלמים
בניין הפעיל
בניין הופעל
בניין פעל (קל)
בניין נפעל
בניין פיעל
בניין פועל
בניין התפעל
הגרוניות
גזרת השלמים (כל הבניינים)
גזרת המרובעים
מרובעים
גזרת החסרים
חסרי פ"נ (חפ"נ)
חסרי פי"צ (חפי"צ)
גזרת הנחים
נחי פ"א (נפ"א)
נחי פי"ו (נפיו)
נחי ל"יה (נלי/ה)
נחי ל"א (נלא)
נחי עי"ו (נעיו)