ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תצורת השם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
צורן משקל וצורן שורש בגזרות השונות
שורש ומשקל בגזרת השלמים
שורש ומשקל בגזרת השלמים- שורשים מרובעים
שורש ומשקל בגזרת חפ"נ
שורש ומשקל בגזרת חפי"צ
שורש ומשקל בגזרת נפי"ו
שורש ומשקל בגזרת נל"א
שורש ומשקל בגזרת נלי"ה
שורש ומשקל-גזרת עוי
דרכי תצורה
בסיס+צורן סופי
הלחם בסיסים
שאילה מלעז
משמעויות שונות בתצורה
צורן גזירה
צורן נטייה