ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : מערכת הצורות- תצורת השם (ב')

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
צורן משקל וצורן שורש בגזרות השונות
שורש ומשקל בגזרת השלמים
שורש ומשקל בגזרת עוי"ו
דרכי תצורה
בסיס+צורן סופי
הלחם בסיסים
שאילה מלעז
משמעויות שונות בתצורה
צורן נטייה
שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס
שם המספר
מילות היחס