ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
יסודות תורת ההגה
שווא נח ושווא נע
דגש קל
דגש חזק
גזרת השלמים- 3 אותיות שורש
הפעיל
הופעל
פעל (קל)
נפעל
פיעל
פועל
התפעל
גזרת השלמים (כל הבניינים)
נושאים נוספים
הגופים בעברית
גזרת השלמים- 4 אותיות שורש
גזרת השלמים- 4 אותיות שורש
גזרת החסרים
חסרי פ"נ (חפ"נ)
חסרי פי"צ
גזרת הנחים
נחי פ"א (נפא)
נחי פי"ו (נפיו)
נחי עי"ו (נעיו)
נחי ל"א (נלא)
נחי ל"יה (נלי/ה)
גזרות נוספות
גזרת ע"ע (הכפולים)
שורשים גזורי שם
שורשים תניינים