ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל (ב)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
גזרת השלמים
הפעיל
הופעל
פעל (קל)
נפעל
פיעל
פועל
התפעל
גזרת השלמים (כל הבניינים)
תצורת השם
שורש ומשקל
בסיס+צורן סופי
שאילה מלעז
גזרת המרובעים
המרובעים
גזרת החסרים
חסרי פ"נ (חפ"נ)
חסרי פי"צ
גזרת הנחים
נחי פ"א (נפא)
נחי פי"ו (נפיו)
נחי עי"ו (נעיו)
נחי ל"א (נלא)
נחי ל"יה (נלי/ה)
יסודות תורת ההגה
דגש קל
דגש חזק
גזרות נוספות
שורשים גזורי שם
גזרת ע"ע (הכפולים)
שורשים תניינים