ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
סמיכות
שם ותוארו
המיליות
שימושי הבינוני
המשפט הפועלי
נושא
משפט פשוט -פועלי
נשוא
תקינות
התאם
נושא ונשוא
נשוא שמני
נשוא שם עצם
נשוא שם תואר
משפט שמני
משפט פשוט- שמני
אוגד
כינוי גוף שלישי
חלקי המשפט
משלים פועל
משלימי שם (לוואי)
סוגי משפטים
משפט מאוחה
משפט מורכב
תקינות מבחינת פיסוק
נקודה
קשרים לוגיים
זיהוי קשרים לוגיים
המרה של קשרים לוגיים
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
דיבור עקיף
הסגר