ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר (ב)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
סמיכות
המיליות
שימושי הבינוני
המשפט הפועלי
נושא
נשוא
התאם
נשוא שמני
נשוא שם עצם
נשוא שם תואר
משפט שמני
משפט פשוט- שמני
אוגד
כינוי גוף שלישי
חלקי המשפט
משלים פועל
משלימי שם (לוואי)
סוגי משפטים
משפט מאוחה
משפט מורכב
תקינות מבחינת פיסוק
נקודה
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
הסגר