ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תלקיט- כתיבה טיעונית (ב)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם