ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תלקיט- כתיבה טיעונית (א)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם