ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר (א)

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
סמיכות
שימושי הבינוני
חלקי המשפט
נושא
נושא סתמי
נשוא פועלי
נשוא מורחב
לוואי
תמורה
מושא
תיאור
משפט 'יש' ו'אין'
משפטי יש / אין
משפט שמני
משפט פשוט- שמני
נשוא שמני
נשוא מודאלי
אוגדים
סוגי משפטים
משפט כולל
משפט ייחוד
משפט מאוחה
משפט מורכב
סדר המילים במשפט
גם
רק
סוגי פסוקיות במשפט המורכב
פסוקית לוואי
פסוקית מושא
פסוקית תיאור
פסוקית נושא
פסוקית נשוא
תקינות תחבירית
התאם
מילות יחס
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
הסגר