ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תצורת השם ט'

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שורש+משקל
ט' -בסיס+צורן סופי
ט' -שאילה מלעז
צורן נטייה וצורן גזירה