ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : הבנת הנקרא ט'

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
אמצעים רטוריים
אמצעים רטוריים
נושאים נוספים
תעודת זהות
מאזכרים
קשרים (קשרים לוגיים)
תפקידי המרכאות
שאלות הבנה