ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר ט'

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
חלקי דיבר
צירופים שמניים
סמיכות
שם ותוארו
שרשרת סמיכויות
צירוף סמיכות ושם תואר
משפט פשוט-פועלי
נושא סתמי
נושא ונשוא
נשוא מורחב
משפטי יש/ אין
משלים שם (לוואי)
משלים פועל
משפט פשוט-שמני
אוגדים
המשפט השמני
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
משפט מורכב
סוגי משפטים
נושאים נוספים
סדר המילים במשפט