ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : הבנת הנקרא-יא

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
אמצעים רטוריים
אמצעים רטוריים
הבנת הנקרא
שאלות הבנה