ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : השם מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שורש+משקל
שורש+משקל - שלמים
שורש+משקל - מרובעים
שורש+משקל- נפיו
שורש+משקל- נל"א
שורש+משקל- נלי/ה
שורש+משקל- עו"י
שורש+משקל -הגרוניות
גזירה קווית
בסיס+צורן סופי
שיבוץ שמות
שיבוץ שמות-גזרת השלמים
שיבוץ שמות- גזרת המרובעים
שיבוץ שמות-גזרת נפי"ו
שיבוץ שמות-גזרת נלא
שיבוץ שמות-גזרת נלי/ה
שיבוץ שמות-גזרת עו/י
דרכים נוספות
הלחם בסיסים
שאילה מלעז