ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
המשפט המורכב
משפט מורכב
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
פסוקיות מצומצמות
מצומצמת תיאור
מצומצמת מושא
מצומצמת לוואי
מצומצמת נושא
דרכים למסירת דיבור
הסגר
דיבור ישיר
דיבור עקיף