ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
שימושי הבינוני
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
תפקידים תחביריים
נושא ונשוא
נשוא מורחב
לוואי
תמורה
תיאור
מושא
משפטי יש / אין
תפקידים תחביריים- תרגול לבגרות
המשפט השמני
האוגדים
דגם מודאלי (אסור לעשן)
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
נושא סתמי
משפט בעל חלק כולל
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
משפט מורכב
פסוקית לוואי
פסוקית תיאור
פסוקית מושא
פסוקית נושא
פסוקית נשוא
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
חלקים בלתי תלויים במשפט
תרגול לבגרות-קריאה,פנייה והסגר
המרות בין מבנים תחביריים
המרות משפטים
קשרים לוגיים
זיהוי קשרים לוגיים
המרה של קשרים לוגיים
פסוקיות מצומצמות
מצומצמת תיאור
מצומצמת מושא
מצומצמת לוואי
מצומצמת נושא
מצומצמת נשוא
פסוקיות מצומצמות-תרגול לבגרות
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
הסגר
דיבור עקיף
דו משמעות תחבירית
דו-משמעות