ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
צורת הבינוני
סמיכות
תפקידים תחביריים
נושא ונשוא
נשוא מורחב
משפטי יש / אין
משלימי השם
לוואי
תמורה
משלימי הפועל
מושא
תיאור
המשפט השמני
האוגדים
דגם מודאלי (אסור לעשן)
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
נושא סתמי
משפט בעל חלק/ים כולל/ים
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
פסוקית תמורה
פסוקית לוואי
פסוקית תיאור
פסוקית מושא
פסוקית נושא
חזרה על סוגי משפטים
פסוקית נשוא
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת