ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
מבוא לתחביר
קבוצת השם
קבוצת הפועל
מיליות
שימושי הבינוני
סמיכות
שם ותוארו
חלקי דיבר-תרגול לבגרות
תפקידים תחביריים
נושא ונשוא
משפט פשוט
נשוא מורחב
לוואי
תמורה
תיאור
מושא
משפטי יש / אין
המשפט השמני
האוגדים
דגם מודאלי (אסור לעשן)
משפט פשוט בעל מבנה מיוחד
נושא סתמי
משפט בעל חלק כולל
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
משפט מורכב
פסוקית לוואי
פסוקית תיאור
פסוקית מושא
פסוקית נושא
חזרה על סוגי משפטים
פסוקית נשוא
משפט מורכב בעל מספר פסוקיות
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
חלקים בלתי תלויים במשפט
קריאה
פנייה
קשרים לוגיים
זיהוי קשרים לוגיים
המרה של קשרים לוגיים
פסוקיות מצומצמות
מצומצמת תיאור
מצומצמת מושא
מצומצמת לוואי
מצומצמת נושא
מצומצמת נשוא
תקינות תחבירית
התאם
יידוע
מילות קישור
מילות שעבוד
דרכים למסירת דיבור
דיבור ישיר
הסגר
דיבור עקיף
דו משמעות תחבירית
דו-משמעות