ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שבעת הבניינים
בניין פעל (קל)
בניין נפעל
בניין הפעיל
בניין הופעל
בניין פיעל
בניין פועל
בניין התפעל
תופעות בהתפעל
גזרת השלמים
הגופים בעברית
גזרת השלמים-חזרה
משמעויות הבניינים
הגופים בעברית
שלמים בעלי 4 אותיות שורש
תרגול לבגרות- שלמים
גזרת השלמים- 4 אותיות שורש
גזרת הנחים
גזרת נפא
גזרת נפיו
גזרת נלא
גזרת נלי/ה
גזרת עוי
שיבוץ פעלים
שיבוץ פעלים-שלמים
שיבוץ פעלים-שלמים בעלי 4 אותיות שורש
שיבוץ פעלים- גזרת נפיו
שיבוץ פעלים-גזרת נלי/ה
שיבוץ פעלים-גזרת נל"א
שיבוץ פעלים-גזרת עו/י
גזרות נוספות
שורשים גזורי שם
גרוניות
שורשים תניינים