ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל מותאם

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שבעת הבניינים
בניין פעל (קל)
גזרת השלמים
הגופים בעברית
גזרת השלמים-חזרה
משמעויות הבניינים
גזרת המרובעים
גזרת המרובעים
גזרת הנחים
גזרת נפא
גזרת נפיו
גזרת נלא
גזרת נלי/ה
גזרת עוי
שיבוץ פעלים
שיבוץ פעלים-שלמים
שיבוץ פעלים-גזרת המרובעים
שיבוץ פעלים- גזרת נפיו
שיבוץ פעלים-גזרת נלי/ה
שיבוץ פעלים-גזרת נל"א
שיבוץ פעלים-גזרת עו/י