ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תצורת השם יא

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
שורש+משקל -גזרת שלמים
שלמים
שורש+משקל - גזרת המרובעים
מרובעים
שורש+משקל-גזרות הנחים
נפי"ו
נלי"ה
נל"א
עו"י
בסיס+צורן סופי
בסיס+צורן סופי
הלחם בסיסים
הלחם בסיסים
שאילה מלעז
שאילה מלעז
נושאים נוספים
תחיליות ושורשים