ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : פועל יא'

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
גזרת השלמים
גזרת השלמים-חזרה
הקדמה לפועל
הגופים בעברית
מרובעים
גזרת המרובעים
גזרות הנחים
נפ"א
גזרת-נפי"ו
גזרת-נלי"ה
גזרת-נל"א
גזרת-עו"י
נושאים נוספים
המרות פעיל-סביל
תקינות בפועל
מורכבים
שורשים גזורי שם
שורשים תניינים (משניים)