ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר יא'

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
תפקידים תחביריים
נושא, נשוא
נשוא מורחב
משפטי יש / אין
משלימי השם
לוואי
תמורה
משלימי הפועל
מושא
תיאור
המשפט השמני
המשפט השמני-אוגדים
דגם מודאלי (אסור לעשן)
משפטים פשוטים בעלי מבנה מיוחד
נושא סתמי
חלק ייחוד
חלק כולל
המשפט המאוחה
המשפט המאוחה
המשפט המורכב
סוגי משפטים-חזרה
מורכב-פסוקית לוואי
מורכב-פסוקיות תיאור
מורכב-פסוקית מושא
מורכב-פסוקית נושא
משפט מורכב-מס' פסוקיות במשפט
מבנים מעורבים
משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
נושאים נוספים
תפקידים תחביריים של מילות השאלה
תקינות לשון (שיבושים תחביריים)
מבנים בלתי תלויים
הסגר
נושאים נוספים
סוגים תחביריים שונים של פסוקיות