בחירת קורס ראשי > הוראה > מבחן בגרות מותאם- מיקוד 2022

חלקי דיבר-מותאם

חלקי דיבר-מותאם

תחביר מותאם

תחביר מותאם

פועל מותאם

פועל מותאם

תצורת השם מותאם

תצורת השם מותאם

שם המספר מותאם

שם המספר מותאם

כתיבה טיעונית

כתיבה טיעונית

הבנת הנקרא- מותאם

הבנת הנקרא- מותאם

כתיבה ממזגת-מותאם

כתיבה ממזגת-מותאם