בחירת קורס ראשי > תיכון > כיתה יב׳-בגרות חורף וקיץ-מיקוד 2022

הכרת חלקי הדיבר והצירופים בעברית

הכרת חלקי הדיבר והצירופים בעברית

תחביר

תחביר

סקירה ממזגת

סקירה ממזגת

תקינות בפועל

תקינות בפועל

הבנת הנקרא

הבנת הנקרא

שם המספר ואותיות השימוש

שם המספר ואותיות השימוש

תצורת השם (מערכת השם)

תצורת השם (מערכת השם)