בחירת קורס ראשי > חטיבה > כיתה ז׳

הבעה בכתב

הבעה בכתב

שם המספר

שם המספר

חלקי דיבר

חלקי דיבר

צירופים שמניים

צירופים שמניים

קשרים לוגיים

קשרים לוגיים

דרכי יצירת השמות בעברית

דרכי יצירת השמות בעברית

הבנת הנקרא-פרק בבנייה

הבנת הנקרא-פרק בבנייה