בחירת קורס ראשי > דוברי ערבית > הכנה למבחן בגרות-3 יחידות-לפי מיקוד 2021

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

הכרת חלקי הדיבר והצירופים בעברית

הכרת חלקי הדיבר והצירופים בעברית

שאלת עמ״ר-דעה אישית

שאלת עמ״ר-דעה אישית

הפועל

הפועל

שם העצם

שם העצם

שם המספר

שם המספר

תקינות תחבירית ומורפולוגית

תקינות תחבירית ומורפולוגית

מילות קישור

מילות קישור