בחירת קורס ראשי > תיכון > כיתה יא׳-מיקוד 2022-בגרות חורף וקיץ

הכרת חלקי הדיבר והצירופים בעברית

הכרת חלקי הדיבר והצירופים בעברית

תחביר

תחביר

סקירה ממזגת

סקירה ממזגת

תקינות בפועל

תקינות בפועל

שם המספר ואותיות השימוש

שם המספר ואותיות השימוש

הבנת הנקרא

הבנת הנקרא

תצורת השם (מערכת השם)

תצורת השם (מערכת השם)