בחירת קורס ראשי > תוכנית קדם אקדמית > עברית שפה זרה שנייה-רמה ג׳

הכרת חלקי הדיבר בעברית

הכרת חלקי הדיבר בעברית

מורפולוגיה

מורפולוגיה

תחביר

תחביר

מערכת הפועל

מערכת הפועל

כתיבת פסקה

כתיבת פסקה

שם המספר

שם המספר

מערכת השם

מערכת השם

הבנת הנקרא-פרק בבנייה

הבנת הנקרא-פרק בבנייה

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

כתיבה טיעונית-חיבור קצר