בחירת קורס ראשי > תיכון > עולים חדשים-יא'-יב'- 70%

חלקי דיבר

חלקי דיבר

צירופים שמניים בעברית

צירופים שמניים בעברית

שם המספר ומילות היחס

שם המספר ומילות היחס

תחביר עולים

תחביר עולים

פועל עולים

פועל עולים

סקירה ממזגת

סקירה ממזגת

תצורת השם

תצורת השם

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

דיוקי הגייה בפועל ובשם

דיוקי הגייה בפועל ובשם