בחירת קורס ראשי > תוכנית קדם אקדמית > שיפור העברית לסטודנטים דוברי ערבית

שיפור ידיעת חלקי דיבר

שיפור ידיעת חלקי דיבר

הפועל העברי

הפועל העברי

ניקוד המילים בעברית

ניקוד המילים בעברית

המספרים בעברית ומילות היחס

המספרים בעברית ומילות היחס

אותיות השימוש בעברית

אותיות השימוש בעברית

סימני הפיסוק בעברית

סימני הפיסוק בעברית

כללי הכתיב המלא (כתיב חסר ניקוד)

כללי הכתיב המלא (כתיב חסר ניקוד)

תקינות בכתיב לפי כללי התחביר

תקינות בכתיב לפי כללי התחביר

דיוקי הגייה בפועל ובשם

דיוקי הגייה בפועל ובשם

הכרת התחביר העברי

הכרת התחביר העברי

דרכי יצירת השמות בעברית

דרכי יצירת השמות בעברית

כתיבה קצרה בעברית

כתיבה קצרה בעברית

כתיבה ארוכה בעברית

כתיבה ארוכה בעברית

קשרים לוגיים בעברית

קשרים לוגיים בעברית