בחירת קורס ראשי > אקדמיה > מבחני הפטור בעברית ובלשון באקדמיה

שם המספר ומילות היחס

שם המספר ומילות היחס

הכרת חלקי הדיבר בעברית

הכרת חלקי הדיבר בעברית

דרכי תצורת השם בעברית

דרכי תצורת השם בעברית

תחביר פונקציונלי

תחביר פונקציונלי

תורת ההגה והניקוד

תורת ההגה והניקוד

סקירה ממזגת

סקירה ממזגת

כתיבת חיבור

כתיבת חיבור

תקינות תחבירית

תקינות תחבירית

סימני הפיסוק

סימני הפיסוק

כללי הכתיב המלא

כללי הכתיב המלא

נושא בבנייה-לא פעיל

נושא בבנייה-לא פעיל