בחירת קורס ראשי > הוראה > 3 יח״ל-דוברי ערבית

הכרת חלקי הדיבר בעברית

הכרת חלקי הדיבר בעברית

נטיית הפועל

נטיית הפועל

שם העצם

שם העצם

שם המספר

שם המספר

תקינות תחבירית ומורפולוגית

תקינות תחבירית ומורפולוגית

תורת ההגה

תורת ההגה

חיבור טיעוני

חיבור טיעוני

קשרים לוגיים

קשרים לוגיים

שאלת עמ״ר-דעה אישית

שאלת עמ״ר-דעה אישית

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

כתיבה טיעונית-חיבור קצר

כתיבת פסקות קצרות

כתיבת פסקות קצרות

הבנת הנקרא

הבנת הנקרא